اندازه گیردیجیتالی

اندازه گیردیجیتالی

مشخصات اندازه گیر دیجیتالی ( ترازو قاشقی ) 

- جهت وزن کشی:        ادویه جات و مواد مورد استفاده زیر 1گرم ( 1 دهم گرم )

- منبع تغذیه :              2 باطری نیم قلم معمولی

- محدوده ورزن کشی:   1دهم گرم الی 500گرم

- نمایشگر :                LCD

- نشانگر مقدار باطری